Yebo bakithi sombonga leh loduma izulu lingenezeke u Jesu ufanelwe ubukhosi yebo yena wodunyisa phezulu..... Good morning bantu ba Jehovah

Tips