Hai nami bandla lingihlulile iqhawe imande ngivuka manje. Iform ligcine liphumile?