34 w ·Translate
Abashiswe abafana
Lapho usho yena washiswa ucream efuna abafana ??????